ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ จัดงาน “เจน เน็กซ์ เอ็ดดูเคชั่น 2018”

          ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 3 จากซ้าย) และรศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเปิดงาน "ธรรมศาสตร์ เจน เน็กซ์ เอ็ดดูเคชั่น 2018" (THAMMASAT GEN NEXT EDUCATION 2018) เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนของ มธ. ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในอนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมสร้างบัณฑิตที่ตอบรับความต้องการของตลาดแรงงานในโลกอนาคตเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

          คำอธิบายภาพจากซ้าย
          1. รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
          2. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา กรุ๊ป จำกัด
          3. รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          4. ศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          5. รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
          6. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ.