ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ศูนย์นวัตกรรมทางสังคม (G LAB) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน SE Market Place

          รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ (กลาง) คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน SE Market Place ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของศุนย์นวัตกรรมทางสังคม( G LAB)ภายใต้วิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และขยายขีดความสามารถของผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน จัดขึ้นที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม4 เมื่อเร็วๆนี้