ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ จัดงานครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย

          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (คนกลาง) และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมงาน "ครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย" เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของขบวนการเสรีไทย ที่ปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย มธ. จัดงานขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

          คำอธิบายภาพจากซ้าย
          1. นายไกรศรี ตุลารักษ์ ผู้ร่วมขบวนการเสรีไทย
          2. อาจารย์ ดุษฎี (พนมยงค์) บุญทัศนกุล ทายาทเสรีไทย
          3. รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          4. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
          5. หม่อมราชวงศ์สายสวัสดี สวัสดิวัตน์ ทายาทเสรีไทย
          6. อาจารย์ สุดา พนมยงค์ ทายาทเสรีไทย
          7. ผศ.ประภัสสร เลียวไพโรจน์ ทายาทเสรีไทย