ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จัดงาน “ท็อปส์…ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

           "ท็อปส์...ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
          วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
          ณ ร้านท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

          ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน "ท็อปส์...ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมประกาศงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 3 ของเดือน ทั่วประเทศ 277 สาขา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ร้านท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9