ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: นิเทศ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยุคดิจิทัล จังหวัด

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรม โครงการ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์สิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ลานกิจกรรม "ลานชงโค" ชั้น1 คณะนิเทศศาสตร์ฯ กิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจาก สพม.17 ได้ตระหนักถึงการใช้สื่ออย่างสื่อสร้างสรรค์ถูกต้อง และปลอดภัย ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัล โรงเรียนที่เข้าร่วมครั้งนี้อาทิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ฯ เป็นต้น