ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อพวช. จัดงานแถลงข่าว “การสำรวจวิจัยขั้วโลกเหนือครั้งแรกของประเทศไทย”

          ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว"การสำรวจวิจัยขั้วโลกเหนือครั้งแรกของประเทศไทย" โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเรื่อง "การสำรวจวิจัยขั้วโลกเหนือครั้งแรกของประเทศไทย" โดย 2 นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมภายใต้โครงการขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ งานแถลงข่าว ดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. (ลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ลานหน้า จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์