ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

          ข้าวโพด : ราคาลดลง
          ในสัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดฤดูกาลใหม่ เริ่มออกจากไร่มากขึ้น ประกอบกับพ่อค้าเร่งขายข้าวโพดในสต๊อกเพื่อรอซื้อผลผลิตใหม่ ทำให้มีปริมาณข้าวโพดเข้าสู่โรงงานเพิ่มขึ้น ราคาจึงปรับลดลงจากหาบละ 588 บาท เป็นหาบละ 579 บาท 
          ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 331.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐอเมริกา อีกทั้งความวิตกถึงผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการเพิ่มภาษีในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในเร็วๆ นี้ อาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้กัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน
          
          ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
          ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป
          ด้านการซื้อขายกากถั่วเหลือง ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 333.00เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากความต้องการของตลาดในระยะสั้น ส่วนเมล็ดถั่วเหลือง ราคาอยู่ที่ 829.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากความวิตกถึงอุปสงค์ถั่วเหลืองจากจีนจะลดลงและหันไปซื้อผลผลิตจากบราซิล ซึ่งปีนี้มีบราซิลมีผลผลิตถั่วเหลืองมากเป็นประวัติการณ์
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน
          
          ปลาป่น : ราคาทรงตัว
          ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับความต้อง โดยราคาปลาป่นไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ39.70 บาท
          ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

          ข้าว : ราคาลดลง
          สัปดาห์นี้ราคาข้าวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 366เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 364 เหรียญสหรัฐฯ
          สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลง จากกระสอบละ 1,260 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,070 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

          สุกร : ราคาทรงตัว
          สภาวะการค้าสุกรขุนทั่วประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 60-66 บาท ต่อกิโลกรัม โดยมีบางพื้นที่เริ่มมีทิศทางบวกแต่ยังคงราคาเดิมไว้ ขณะที่ภาคตะวันตกปรับฐานราคาขึ้น 2 บาท
ส่วนปัญหา 3 ห้างค้าปลีก แม็คโคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ที่ขาดการให้ความร่วมมือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดทั้ง 3 ห้างแล้ว และจะมีมาตรการดำเนินการกับปัญหานี้ในขั้นต่อไป
          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

          ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
          ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาททั้งนี้การจับจ่ายของผู้บริโภคในสัปดาห์นี้ดีขึ้น ขณะเดียวกันกับการระบายผลผลิตไก่ในตลาดคล่องตัว คาดว่าแนวโน้มราคาไก่เนื้อน่าจะดีขึ้น
          ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 8.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 18.00 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
          
          ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
          ในสัปดาห์นี้ ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดยังคงเพียงพอกับการบริโภค ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในตลาดจึงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฟองละ 2.60 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว