ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีเกท เทพารักษ์รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองในโครงการ “รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์”

           ซีเกท ประเทศไทย โรงงานเทพารักษ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ในโครงการ "รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์" ประจำปี 2561 (Zero Accident Campaign 2018) จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) (SHAWPAT) โดยมีนายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเป็นตัวแทนเข้ารับมอบ
          การได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองประจำปี พ.ศ. 2561 นี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานซีเกท เทพารักษ์ ในการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่อง 17,399,746 ชั่วโมงได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุเลย