ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ออมสิน จัดประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”

           ธนาคารออมสิน เตรียมจัดการประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่" ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น "อัคราภิรักษศิลปิน" ผู้ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศทุกแขนง ทรงตระหนักในคุณค่าความงดงามของศิลปะ ทรงทุ่มเทพละกำลังทั้งปวงในการทำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย ทรงฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้น ให้กลับมาสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทย ดังนี้เพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางศิลปะของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปจึงได้จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
          จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวการจัดประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินเม่" ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เป็นประธานพร้อมด้วย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้แทนจากคณะกรรมการตัดสินร่วมแถลงข่าว