ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เชิญร่วมงานแถลงข่าว “Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run”

          สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเตรียมจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว "กิจกรรมงานวิ่งมรดกโลกดงพญาเย็น -เขาใหญ่ " Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run"เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในคุณค่าทางธรรมชาติของผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนำไปสู่การสร้างความร่วมมืออันเข้มแข็งในการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่ต้องรักษาไว้ โดยกิจกรรมการวิ่งการกุศลจะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวมเข้าไว้ด้วยกัน 6 สนามในพื้นที่6 จังหวัดโดยจะมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ลงสมัครสนามวิ่ง 1 สนามลด 10% ,2 สนามลด 15% และ 3 สนามลด 20% (1 สิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 5 ท่าน)
          โดยมี คุณปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมนั่งทอล์กถึงนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ , คุณมาโนช วีระกุล นายกสมาคม อนุรักษ์ป่ามรดกโลก-ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ร่วมให้ข้อมูลที่มาวัตถุประสงค์และรายละเอียดการวิ่งเพื่อป่า คุณพชรพร พนมเขต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคอะ-ฉะมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเสวนาประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วม และการตระหนักถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ ป่ามรดกโลก และ คุณขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ Exercutive Director บริษัทสื่อดลใจ จำกัด หรือ Inspire Runner ผู้ได้รับมอบหมายจากสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้จัดกิจกรรม " Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run" วิ่งแสดงพลังเพื่อรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ร่วมให้ข้อมูลเปิดเส้นทางวิ่งที่ท้าทาย
          ปิดท้ายด้วย แพทย์หญิงสมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในการวิ่ง พร้อมแนะนำการเตรียมตัว ที่เหมาะสมสำหรับการวิ่งบริเวณพื้นที่ป่า ณ บริเวณ แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 พร้อมลงทะเบียนเวลา 15.30 เป็นต้นไป

          กำหนดการงานแถลงข่าว
          15.30-16.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
          16.30-16.40 น. Opening Show
          16.40-16.45 น. พิธีกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
          16.45-17.00 น. แถลงข่าว Dong Phayayen - Khao Yai X6 Series Run
          คุณมาโนช วีระกุล นายกสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
          กล่าววัตถุประสงค์ ที่มา ของกิจกรรม
          คุณปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          กล่าวถึงนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ
          คุณพชรพร พนมเขต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย)
          กล่าวถึง การมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญถึงการอนุรักษ์ป่ามรดกโลก
          คุณขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ Exercutive Director บริษัทสื่อดลใจ จำกัด
          หรือ Inspire Runner ผู้ได้รับมอบหมายจากสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลก
          ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้จัดกิจกรรม " Dong Phayayen-Khao Yai X6Series Run" วิ่งแสดงพลังเพื่อรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่
          แพทย์หญิงสมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
          กล่าวถึง ประสบการณ์ในการวิ่งที่ผ่านมา

          และเชิญชวนมางานวิ่ง 17.00-17.05 น.
          ชม VDO Presentation
          Dong Phayayen - Khao Yai X6 Series Run (3 นาที)
          17.05-17.20 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

          หมายเหตุ
          สิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงานแถลงข่าว วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ แอร์พอร์ตเรลลิงค์ มักกะสัน เวลา 15.30-20.00 น. ได้รับส่วนลด ดังนี้
          1 สนามลด 10%
          2 สนามลด 15%
          3 สนามลด 20%
          (1 สิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 5 ท่าน)