ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มอบเงินช่วยเหลือการศึกษาเด็กในถิ่นกันดาร

          โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ โดย มร.แพททริค โบท ผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ชมรมพลังศิลป์ (The Power of Art Club) โดย วันรัก ณ นคร ผู้แทนสมาชิกชมรมฯ (ซ้ายสุด) ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OESA) โดย พ.ต.อ.ธีระวัฒน์ มังคละศิริ นายกสมาคมฯ (ที่ 3 จากซ้าย) ชมรมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย (The International Women's Club of Thailand) โดย มิสแคทรีน โผกรุด อดีตประธานชมรมฯ (ที่ 2 จากขวา) มอบเงินบริจาคจำนวน 99,999 บาท แก่ ดร. มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ที่ 4 จากขวา) ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดนิทรรศการ "ธรรมดี ที่พ่อทำ" (The Wisdom of the Great King Bhumibol) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้
(ในภาพจากซ้ายไปขวา)
          1. วันรัก ณ นคร ผู้แทนสมาชิกชมรมพลังศิลป์
          2. มร. แพททริค โบท ผู้จัดการใหญ่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
          3. พ.ต.อ.ธีระวัฒน์ มังคละศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          4. ดร. มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
          5. อภิรดี วรรณวงศ์สอน กรรมการผู้จัดการบริษัท ภิภาดี จำกัด
          6. มิสแคทรีน โผกรุด อดีตประธานชมรมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย (IWC)
          7. เกษมศักดิ์ ดวงทองคำ กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี