ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พลังขับเคลื่อน SMART SMEs

          โชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "พลังขับเคลื่อน SMART SMEs : Your Success Story Begins" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี เศกสรรค์ เรืองโวหาร รักษาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ภาณุทัต ธรรมบุศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ), รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, วิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการสัมมนา