ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“บู๊ทส์” ระดมทุนจากพนักงานและลูกค้า บริจาคเงิน 2 ล้านบาทแก่บ้านแกร์ด้า

           บู๊ทส์ ประเทศไทย นำโดย มร. เอียน บลายท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสายงาน CSR กลุ่มธุรกิจค้าส่งและ ค้าปลีกระหว่างประเทศ วอลกรีนส์ บู๊ทส์ อลิอันซ์ มร. เกลน เพียตรานโดนี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและการดูแลผู้ป่วย วอลกรีนส์ บู๊ทส์ อลิอันซ์ และนางสาวพัทธ์วริน ภูริชเจริญพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบู๊ทส์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็น ครั้งที่ 5 ในการมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท จากตู้บริจาคที่ร้านบู๊ทส์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561  แก่มูลนิธิสิทธิเด็ก บ้านแกร์ด้า องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากบู๊ทส์แก่มูลนิธิฯ เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก ๆ โดยมี นางสาวขวัญใจ สารสว่าง รองประธาน และเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย สวรรยา ยังพลขันธ์ ศันสณี ของสิริวัฒนกุล และมลฤดี เลิศอุทัย ร่วมงาน ณ มูลนิธิสิทธิเด็ก บ้านแกร์ด้า จังหวัดลพบุรีเมื่อ
 
           เกี่ยวกับบ้านแกร์ด้า 
          บ้านแกร์ด้าเป็นมูลนิธิเพื่อเด็กขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศเหนือประมาณ 230 กิโลเมตร โดยมีเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีกว่า 90 ราย 
          ที่พำนักและได้รับการรักษาทางการแพทย์ในบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งหลายภายใต้การเลี้ยงดูของพ่อแม่บุญธรรม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ทั้งนี้ เด็กที่ต้องกำพร้าพ่อแม่จากโรคเอดส์ และต้องกลายมาเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี มักมีชีวิตที่น่าสงสารยากลำบาก เพราะเด็กๆ เหล่านั้นมักไม่เป็นที่ต้องการ และยากในการหาครอบครัวอุปถัมภ์เลี้ยงดู จนกลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่ยอมรับ บ้านแกร์ด้าจึงได้จัดหาที่อยู่อาศัยในลักษณะครอบครัวให้กับเด็กกำพร้าเหล่านี้ พร้อมกับการให้การดูแลด้านเชื้อเอชไอวีแบบเบ็ดเสร็จ เราเชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องของเด็กๆ ของเรา พวกเขาเหล่านี้ยังได้เข้าโรงเรียนหรือโรงเรียนอนุบาล ในขณะที่พ่อแม่บุญธรรมของพวกเขาจะช่วยจัดการเรื่องการดูแลบ้านและการผลิตงานฝีมือ

          เกี่ยวกับบู๊ทส์ ประเทศไทย 
          บู๊ทส์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของวอลกรีนส์ บู๊ทส์ อลิอันซ์ (หรือ ดับเบิ้ลยูบีเอ) เป็นกิจการระดับโลกแห่งแรกที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีชั้นนำของโลก ด้วยจำนวนสาขาที่มีถึง 261*แห่ง บู๊ทส์ ประเทศไทยพร้อมมุ่งมั่นที่จะมอบการบริการและการดูแลเอาใจใส่ให้กับลูกค้าทุกคนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ นับตั้งแต่บู๊ทส์ ประเทศไทยได้เปิดร้านเป็นแห่งแรกในปี 2540 ธุรกิจได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบัน บู๊ทส์มีหลากหลายบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแบรนด์ชั้นนำที่อยู่ในการดูแลของบู๊ทส์ อาทิ No7 ซึ่งทุกแบรนด์มุ่งมั่นที่จะมอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับลูกค้าทุก ๆ คน
          *ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยรวมประมาณการลงทุนตามหลักส่วนได้ส่วนเสีย