ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานสัมมนา “WHY! FOOD TRUCK ทำไม! ต้องฟู้ดทรัค”

          งานสัมมนา "WHY! FOOD TRUCK ทำไม! ต้องฟู้ดทรัค" โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สัมมนาเจาะลึกธุรกิจฟู้ดทรัคและเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

          งานสัมมนา "WHY! FOOD TRUCK ทำไม! ต้องฟู้ดทรัค" โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
          สัมมนาเจาะลึกธุรกิจฟู้ดทรัคและเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SME จึงจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายฟู้ดทรัค ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
          งานสัมมนา "WHY! FOOD TRUCK ทำไม! ต้องฟู้ดทรัค" ได้วิทยากรรับเชิญจาก ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) มาช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัคในด้านต่างๆแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจฟู้ดทรัคได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "ทำฟู้ดทรัคไม่ยากอย่างที่คิด ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของฟู้ดทรัค" และ "รวมพลังเครือข่ายสนับสนุนธุรกิจฟู้ดทรัค" ซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจฟู้ดทรัคและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดดังนี้
          @เชียงใหม่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น., ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
          @นครราชสีมา : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-17.00 น., ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
          @กรุงเทพฯ : วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-17.00 น., โรงแรม เอเชีย
          ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่
www.foodtruckclub.net หรือติดต่อ-สอบถาม : 087-496-4652 (คุณหลิน), 081-694-1428 (คุณหยก)