ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: จับมือ ตชด. ยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน – ครู ตชด.

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำโครงการ "ความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2561" ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน และคุณครูในโรงเรียนที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารผ่าน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร 4 ภาค โครงการปรับปรุงสถานพยาบาลในโรงเรียน โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา(พัฒนาครู) โครงการสร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อ ร.ร.ตชด. โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง โครงการ ธอส.ส่งน้อง(ตชด.)เรียน และโครงการ Financial Literacy รวมมูลค่าโครงการกว่า 11 ล้านบาท พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 517 ชั้น 5 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ