ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการอุปถัมภ์เด็กบ้านเมอร์ซี่: บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการอุปถัมภ์เด็กบ้านเมอร์ซี่ : บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ จาก "โรงเรียนคอกหมู" ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกของคุณพ่อโจเซฟ ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงโรงฆ่าหมูในย่านชุมชนชาวคริสต์ เขตสลัมคลองเตย ให้เป็นโรงเรียนขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ โดยคิดค่าเล่าเรียนให้กับครูผู้สอนวันละ 1 บาท ซึ่งการริเริ่มสร้างโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคุณแม่มาเรีย หรือ ซิสเตอร์มาลินี ฉันทวโรดม จนทำให้เกิดเป็น "ศูนย์เมอร์ซี่" ในทุกวันนี้