ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดพิธีเปิดตัวโครงการ “ความร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่า HANDS FOR HEROES”

           เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่าและเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดปี 2561 นี้ ทางมูลนิธิเอสซีจีได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดพิธีเปิดตัวโครงการ "ความร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่า HANDS FOR HEROES" โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในการผนึกกำลังร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า เป็นต้น
          งานเปิดตัวโครงการ "ความร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่า HANDS FOR HEROES"
          ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
          ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
          โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี, นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกล่าวเจตนารมณ์พร้อมเปิดตัวโครงการ "ความร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่า HANDS FOR HEROES" ภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "พิทักษ์ป่า พิทักษ์ความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์" โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้
          - ดร.อาภา หวังเกียรติ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
          - คุณภานุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
          - นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          - คุณบดินทร์ จันทศรีคำ จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม
          พร้อมกันนี้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเพ้นท์เสื้อเพื่อผู้พิทักษ์ป่า "PAINT FOR HEROES" โดยศิลปินจิตอาสา อาทิ เป้ สีน้ำ, หมอล็อต-ภัทรพล มณีอ่อน, อู๋-ธนากร โปษยานนท์ และ เหมี่ยว-ปวันรัตน์ นาคสุริยะ ฯลฯ เป็นต้น
          อนึ่ง การประสานงานกับสื่อมวลชนครั้งนี้ ทางมูลนิธิเอสซีจีได้มอบหมายให้ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ หากท่านสื่อมวลชนต้องการยืนยันการเข้าร่วมงานกรุณาติดต่อ คุณอุษณีย์ ถาวรกาญจน์ โทร. 081-984-5500 คุณพิมพ์ลดา วรชาติทวีชัย โทร. 095-009-1459 คุณนันท์นภัส เลิศเจริญสกุล โทร. 063-146-2265 หรือโทร. 02-354-3588 ต่อ 118,119 และ 113 ตามลำดับ