ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธอส. ร่วมถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้าเป็ง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ธอส. พร้อมด้วย ข้าราชการ สาธุชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมในพิธีดังกล่าว ประกอบด้วยพิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุ รินน้ำสรงลงในพญาสุวรรณหงส์เงินคำ อัญเชิญพญาสุวรรณหงส์เงินคำขึ้นพระบรมธาตุ กระทำปทักษิณรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพระสงฆ์ 80 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคาร ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561