ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ดิจิทัล เวนเจอร์ส จัดงานเปิดบ้านโครงการ U.REKA ให้ทุกท่านเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการของ Deep Tech ทั้งในประเทศไทย และในระดับโลก

          โครงการ U.REKA ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพในการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Technology)
          ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
          เปิดบ้านโครงการ U.REKA ให้ทุกท่านเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการของ Deep Tech ทั้งในประเทศไทย และในระดับโลก และร่วมหาทางออกของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลในสัมมนาครั้งพิเศษ
          พร้อมพบโฉมหน้าทีมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้ง 63 ทีม โดยมีไฮไลต์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

          การบรรยายภาพรวมพัฒนาการด้านนวัตกรรมของประเทศไทย 
          โดย นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

          การบรรยายพิเศษ เส้นทางการก้าวสู่การเป็น Startup Nation ของประเทศอิสราเอล 
          โดย Mr. Dagan Alony ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

          ช่วงเสวนาพิเศษ ในหัวข้อผลกระทบจาก Disruptive Technology ในธุรกิจต่างๆ โดยผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทยจากอุตสาหกรรมค้าปลีก ท่องเที่ยว และการเงิน 
          โดย
          อุตสาหกรรมค้าปลีก โดย นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
          อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

          ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 – 15.00 น.
          (โดยสามารถเข้าฟังหัวข้อที่น่าสนใจต่อได้จนถึงเวลา 17.45 น.)
          ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
          (The Knowledge Exchange Center – KX) ถนนกรุงธนบุรี รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออก 4