ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Life Coach มืออาชีพที่ได้รับการันตีจากสถาบันระดับโลก คนล่าสุดของเมืองไทย “คุณเบ็กกี้ รัสเซลล์”

          หลังจากได้รับรางวัล เหรียญกาชาด สาขาบุคคลดีเด่นด้านสังคม ภายในงานเทียนส่องใจ ประจำปี 2558 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เบ็กกี้ รัสเซลล์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย บูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องแต่งกาย Becky Russell (เบ็กกี้ รัสเซลล์) และนำเข้าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ELLE (แอล) จากประเทศฝรั่งเศส ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ในศาสตร์ระดับโลก "โค้ชชีวิต หรือ Life Coach" สั่งสมประสบการณ์เป็นโค้ชแก่ผู้ต้องการคำแนะนำมากกว่า 100 ชั่วโมง และยังได้รับคะแนนสูงถึง 90% ในระดับ Associate Certified Coach หรือ ACC จากการทดสอบโดยสถาบันโค้ชนานาชาติ International Coach Federation หรือ ICF ซึ่งถือเป็นสถาบันรับรองคุณสมบัติของโค้ชมืออาชีพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับมานานกว่า 23 ปี เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Life Coach มืออาชีพ 1 ใน 100 คนของประเทศไทย ซึ่ง "โค้ชชีวิต หรือ Life Coach" เป็นทักษะการเข้าใจ ช่วยเหลือ พัฒนา และค้นหาศักยภาพในตัวบุคคล ผลักดันให้เขาก้าวสู่ความสำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข