ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้บริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ ถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์แก่เจ้าหน้าที่ S&P

          เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายความรู้การทำธุรกิจเกื้อกูลสังคม ผ่านการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภายใต้สามพรานโมเดล และขยายสู่แนวคิด Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เพื่อสร้างระบบอาหารสมดุลยั่งยืน แก่คณะเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน นำโดย คุณวนิดา คลังกำแหงเดช ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหา ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจวิถีอินทรีย์ และคุณค่าออร์แกนิก ที่ไม่ใช่ดีแค่สุขภาพคนกินกับคนปลูก แต่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม