ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดาวเทียม NGSO กับประเทศไทย 4.0

           พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ 3–ซ้าย / แถวนั่งหน้า) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา หัวข้อเรื่อง "ดาวเทียม NGSO กับประเทศไทย 4.0" โดยมี พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ (ที่ 2–ซ้าย / แถวนั่งหน้า)ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ที่ 3 – ซ้าย / แถวยืนหลัง) นางวรรณพร เทพหัศดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 4 – ซ้าย / แถวยืนหลัง) นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการภาครัฐ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 – ซ้าย / แถวยืนหลัง) และ รองศาตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 5 – ซ้าย / แถวยืนหลัง) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดย คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้