ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ส.ป.ก.จับมือกรมที่ดิน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีราษฎรร้องขอการออกเอกสารสิทธิที่ทำกินของ ส.ป.ก.

          นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ นายวิรัตน์ สาลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ตัวแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และคณะลงพื้นที่และร่วมหารือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรยื่นหนังสือร้องเรียนขอออกเอกสารสิทธิที่ทำกินของ ส.ป.ก. ในที่สาธารณประโยชน์โคกภูพระ ตำบลกุดแห่ และโคกปออีกว้าง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา จังหวัดยโสธร