ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ประธานคณะกรรมการ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2561

          นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย รับมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2561 ในด้านความสามารถ จริยธรรมและการส่งเสริมสังคม จากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัล