ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กลุ่มเซ็นทรัล มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล, ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล และ สัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล มอบเงินสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ (มาตรา35) ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 21,790,500 บาท ให้แก่ 9 จังหวัด โดยมี จินรัตน์ เทียมอริยะ (คนที่ 1 จากซ้าย) ที่ปรึกษามูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, สุมาลี ทวงศ์เพ็ชร (คนที่ 2 จากซ้าย) สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี และ พัชณีย์ กรมแสง (คนที่ 7 จากซ้าย) ศูนย์การบริการคนพิการและกลุ่มอาชีพคนพิการตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนรับ ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ