ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทย เอวิเอชั่น เดินหน้าวางศิลาฤกษ์สถาบันการบินคุณภาพมาตรฐานสากล ทุ่ม 200 ล้านชูร้อยเอ็ดเป็นฮับการบินใหม่ในอินโดไชน่า

          (จากซ้ายไปขวา) นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด ชวัฉรา สิงหะ กรรมการ บริษัท  ไทย เอวิเอชั่น จำกัด นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.อ.อ พิธพร  กลิ่นเฟื่อง ประธาน บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด และ  นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด
          บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์ "ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ - สควอดรอน 101" สถาบันฝึกอบรมด้านการบินคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักบิน บนพื้นที่ก่อสร้าง 10 ไร่ ณ บ้านหนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดร้อยเอ็ดและยกระดับร้อยเอ็ดให้เป็นศูนย์กลางฝึกการบินแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดไชน่า เมื่อเร็วๆ นี้
          นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด กล่าวว่า "เราอยู่ในธุรกิจการบินและคลุกคลีกับแวดวงการบินมากว่า 4 เจนเนเรชั่นตั้งแต่ พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (2503 – 2517) เรารู้ดีว่า การจะเป็นนักบินที่ดีได้ ต้องอาศัยความรู้ ทักษะการฝึกฝน และคำแนะนำจากครูการบินที่มีความชำนาญ พร้อมกับสนามบินที่เหมาะแก่การฝึกบิน และสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตแบบนักบินอย่างสมบูรณ์ 
          เราจึงเล็งเห็นถึงโอกาสของการผลิตนักบินพลเรือนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในระดับสากลภายใต้มาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO บริษัทจึงได้ทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท เพื่อสร้างสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน "ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ - สควอดรอน 101" ในจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบมีความปลอดภัยสูงสุดเหมาะแก่การฝึกศิษย์การบิน อีกทั้งสถาบันฯ ยังใช้สนามบินร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ฝึกสอนภาคอากาศ ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องช่วยในการเดินอากาศครบทุกด้านอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2562"
          นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า "ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ - สควอดรอน 101" เป็นมิติใหม่ของการฝึกอบรมด้านการบินในประเทศไทยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากเป็นนักบินโดยเฉพาะ เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตนักบินที่มีคุณภาพ นอกจากความแข็งแกร่งในด้านของครูการบินที่มีประสบการณ์ เครื่องบินที่เหมาะสมกับการฝึกบินและทันสมัย พร้อมทั้ง สถาบันฝึกสอนการบินแห่งนี้ประกอบไปด้วย อาคารเรียน หอพัก ห้องแผนการบิน ออดิทอเรี่ยม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เสมือนเป็นโรงเรียนประจำที่สอนด้านการบิน เพื่อให้ศิษย์การบิน ได้รับการฝึกฝนอบรมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่"  เพราะเราคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและ ความเป็นอยู่ของนักเรียนที่เข้าฝึกอบรมอีกด้วย ซึ่ง ไทย  เอวิเอชั่น อะคาเดมี่แห่งนี้ จะเป็นสถาบันฯ ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อม สำหรับการฝึกอบรมนักบินพาณิชย์"ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินแบบครบวงจรที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO โดย ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ที่ได้มาตรฐาน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรใบอนุญาตการบินส่วนบุคคล (Private Pilot License Course) หลักสูตรใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License Course) หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating Course) หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating Course) และหลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Rating Course)
          สำหรับผู้สนใจฝึกอบรมด้านการบิน "ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ - สควอดรอน 101" จะเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในเร็วๆ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ 0 2168 3301-2