ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อ่านสร้างสรรค์ สู่จินตนาการสร้างศิลป์

          บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ขอชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน "อ่านสร้างสรรค์ สู่จินตนาการสร้างศิลป์" ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 เพื่อร่วมฟังการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่านเพื่อถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ และเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์เพื่อฝึกการใช้จินตนาการ โดย อ.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และ อ.ชีวัน วิสาสะ นักเขียนเรื่อง นักเล่านิทาน และนักวาดภาพ สองนักสร้างสรรค์มากความสามารถ พร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจที่จะมาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ลุกโชน
          มาร่วมกันสร้างค่านิยมรักการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกัน ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ สำนักอุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่ 06 4939 9667