ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีพนักงานรวมกลุ่มแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ติดริบบิ้นดำ

          บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชี้แจงกรณีข่าว "พนักงานไปรษณีย์ไทยรวมพลังติดริบบิ้นดำ" อ้างเหตุกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่นั้น
          สำหรับกรณีดังกล่าว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอชี้แจงว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี2561 นั้น ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจะพิจารณาเกณฑ์การประเมินด้วยความรอบคอบถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเป็นไปอย่างชอบธรรม ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ