ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก ปีที่ 8 ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เหลือใช้ ให้กับ “โครงการเหลือ – ขอ” ของ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”

          แอร์โรว์ ในฐานะผู้นำเครื่องแต่งกายชายในประเทศ ได้เริ่มโครงการ "แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้" ตั้งแต่ปี 2553 และได้ร่วมบริจาคเสื้อเหลือใช้ ในโครงการ "แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก" ให้กับผู้ประสบภัยตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงผู้ประสบภัยในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านองค์กรต่างๆ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบต่อประเทศเฮติ และญี่ปุ่น, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก, มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิสิกขาเอเชีย, มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท, มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
          โดยในปีนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย แอร์โรว์ ได้ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เหลือใช้ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ จำนวน 100 กล่อง ที่ร่วมบริจาคในโครงการ "แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก" ปีที่ 8 เพื่อนำมามอบให้กับ "โครงการเหลือ – ขอ" เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ ของ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" โดยมี ครูอ๊อด - สุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
          ทั้งนี้ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" เป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว 
          ซึ่งขณะนี้ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" ได้ขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง และของเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อนำมาให้เด็กภายในมูลนิธิฯ รวมถึงนำไปจำหน่าย สำหรับหารายได้เข้ามาเป็นค่าเทอมและสร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้า, เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในการดูแลกว่า 200 ชีวิต ซึ่งเด็กของบ้านนกขมิ้นจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ คนละ 3,000 บาทต่อเดือน รวม 200 คน จะอยู่ที่ 600,000 บาท โดยปัจจุบันพบว่ารายได้ที่จะนำมาใช้บริหารจัดการภายในมูลนิธิฯ ยังค่อนข้างอยู่แบบเดือนชนเดือน ทำให้ต้องหาช่องทางในการเงินเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม
          ทั้งนี้ การเปิดรับบริจาคใน โครงการเหลือ – ขอ" ของ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" จะเปิดต่อเนื่องไปอย่างไม่มีกำหนด สำหรับผู้ที่สนใจและมีจิตศรัทธา สามารถเข้าร่วมบริจาคได้ที่ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" ซ.เสรีไทย 17 ถ.เสรีไทย หรือส่งพัสดุไปรษณีย์ไปที่ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" ตู้ปณ 3 ปณศ. มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือโทรศัพท์ที่ 08 1432 1890, 09 4940 0606, 0 2375 6497, 0 2375 2455 รวมถึงกดติดตามและถูกใจ ที่หน้าเพจ Facebook 
          https://www.facebook.com/baannokkamin เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง