ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยประกันชีวิตชวนทำดี บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ หวังช่วยเติมคลังโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ

          ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมการทำดี บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตจากจิตอาสากลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายขาย และบุคคลทั่วไป เป็นประจำทุก 3 เดือน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดหาโลหิตได้รวมกว่า 18 ล้านซี.ซี.
ในปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" ครั้งที่ 2 ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อน้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งการบริจาคโลหิตทุก 1 ยูนิต สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต และสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตเพื่อนำไปใช้ตามอาการของผู้ป่วยต่อไป
          ไทยประกันชีวิตยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงกระตุ้นการทำความดีด้วยการเป็น "ผู้ให้" เพื่อสร้างคุณค่าในการดำรงชีวิต