ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ร่วม ‘โครงการถนนสายอัตลักษณ์’ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง ภายใต้แนวคิด ‘NOW Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง’

          คณะผู้บริหารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย เข้าร่วม 'โครงการถนนสายอัตลักษณ์' สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร โดยภายในงาน ผู้บริหารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ได้มอบต้นพิกุลจำนวน 29 ต้น ที่เป็นต้นไม้เหมาะสมสำหรับปลูกบนทางเท้าถนนสุขุมวิท ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาประธานในการรับมอบในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด 'NOW Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง' ที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มาส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในตัวเมือง และนอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารเกตเวย์ เอกมัย ได้ร่วมปลูกต้นพิกุลบนทางเท้าถนนสุขุมวิท เพื่อสร้างถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้บนถนนสุขุมวิทอีกด้วย