ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาภูเก็ต ณ ถนนโกมารภัจจ์

          นายพิษณุ วิชิตชลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและกรรมการบริหาร และนางสาวประภา ปูรณโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสำนักงานสาขาภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์การลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ โดยเปิดบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุน เพื่อความมั่นคงทางการเงินของผู้สนใจลงทุน 
          เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 18/19 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. โทรศัพท์ 076-212-491-92 โทรสาร 076-212-493 

          ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน