ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาภูเก็ต ถนนโกมารภัจจ์ ให้บริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมแก่ชาวภูเก็ต

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดสำนักงานสาขาภูเก็ต ถนนโกมารภัจจ์ รองรับผู้สนใจลงทุนในกองทุนรวมของจังหวัดภูเก็ต
          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาให้กระจายทั่วทุกภูมิภาคเพื่อขยายตลาดในประเทศให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม ปัจจุบันเอ็มเอฟซีมีสาขารวม 9 แห่งนอกเหนือจากสำนักงานใหญ่อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สาขาในต่างจังหวัดได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง พิษณุโลก อุบลราชธานี และหาดใหญ่
          จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สำคัญของภาคใต้ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญของไทยที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก เอ็มเอฟซีจึงเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสาขาแห่งหนึ่งของภาคใต้ เพื่อให้ความรู้และเสนอให้บริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ รวมถึงคำแนะนำในการวางแผนการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินของผู้สนใจลงทุนจากชาวภูเก็ต และนักลงทุนจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้
          ทั้งนี้ เอ็มเอฟซีเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งแรกของไทย มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 43 ปี ให้บริการด้านการบริหารกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เอ็มเอฟซีมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารรวมกว่า 476,000 ล้านบาท
          เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาภูเก็ต เลขที่ 18/19 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
          โทรศัพท์ : 076-212-491-92 โทรสาร : 076-212-493 

          - ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
          - ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน