ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EGA ขนบริการอัจฉริยะเสิร์ฟ จังหวัดสงขลาด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการให้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) พร้อมด้วย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนแบบSelf-Service ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลให้กับชาวสงขลา สามารถเช็คได้ทุกสิทธิ์สวัสดิการและบริการภาครัฐ ครอบคลุม 18 บริการ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลสิทธิ์การรักษาพยาบาล ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ข้อมูลประกันสังคม ตรวจสอบประวัติสุขภาพ ดูสิทธิ์การรักษา และดูนัดการตรวจรักษาโรงพยาบาลในกลุ่มสุขภาพเขต 5 ได้แล้ว เพื่อร่วมขับเคลื่อน จ.สงขลา สู่ Smart City แห่งภาคใต้ โดยได้ติดตั้งไว้ให้บริการประชาชนแล้ววันนี้ ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 1 จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้