ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ททท.

          ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับพนักงานระดับ 6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษคุณภาพที่ส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศทั่วโลก เพื่อเข้าใจถึงโมเดล "กระดาษจากคันนา" มาตรฐานใหม่ของโลกในการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษกว่า 1.5 ล้านราย อีกทั้งเป็นการใช้พื้นที่ว่างทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม ผ่านการบรรยายและสื่อภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี