ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว. จัดสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร”

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กลุ่มบริการอุตสาหกรรม จัดสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร" ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
          งานสัมมนาฯ ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางประเทศไทย 4.0 ตลอดจนวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าประกอบกับความเชี่ยวชาญของ วว. เพื่อกำหนดโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับฐานข้อมูลดังกล่าว โดยมีนักวิจัย วว. และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมเป็นวิทยากร