ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “กลุ่มเซ็นทรัล” ครบรอบ 70 ปี มอบเครื่องไตเทียม และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

          บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย คุณธนัชชพร พงษ์เย็น (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมด้วย คุณกิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ผลิตภัณฑ์ Philips รุ่น HD 5 มูลค่า 800,000 บาท และเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) มูลค่า 1,650,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ให้ได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ครบรอบ 70 ปี "กลุ่มเซ็นทรัล" ร่วมมอบเครื่องไตเทียม และอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ ผ่านมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์ (ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่