ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศจัดงานฟอรั่มเกษตรกรแห่งชาติในงาน SIMA ASEAN Thailand 2018

          เราภูมิใจเสนอ "ฟอรั่มเกษตรกรแห่งชาติ" จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า 3,000 ราย อาทิ เช่น เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จากทั่วภูมิภาค รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย ในการประชุมนี้เรามุ่งหวังจะเป็นเวทีกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย
          ในส่วนของฟอรั่มเกษตรกรแห่งชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1,000 คนต่อวัน ฟอรั่มเกษตรกรแห่งชาติได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตร เช่น คุณวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหนึ่งในจุดเด่นของฟอรั่มนี้ ได้แก่ โครงการ "โคก หนอง นา" ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มุ่งหวังในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ที่ดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
          ภายในงานมีพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการจาก 11 กรมฯ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงภาพรวม นโยบาย วิสัยทัศน์ และองค์ความรู้ทางการเกษตรทั้งหมดในประเทศไทย
          SIMA ASEAN Thailand
          SIMA ASEAN Thailand เป็นเวทีการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรชั้นนำ โดยการรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรไปจนถึงบริการครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการทำการเกษตรทั้งหมด SIMA ASEANThailand คือคำตอบสำหรับความต้องการทางการเกษตรของคุณ
          การลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์
          เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าแถวยาวสำหรับการลงทะเบียนเข้างาน ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sima-asean.com/en/visitor-registration โดยท่านสามารถกรอกรหัส "EMA01" ในการลงทะเบียน เพื่อรับสูจิบัตรได้ที่หน้างาน
          รายละเอียดเพิ่มเติมของงาน สามารถติดต่อได้ที่ simaasean@impact.co.th
          แล้วพบกันที่งาน SIMA ASEAN Thailand 2018!