ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โรงแรมโฆษะ จัดทำ “ห้องนมแม่” เพื่อ “ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ”

          โรงแรมโฆษะ เห็นความสำคัญกับพนักงานที่อยู่ระหว่างการให้นมลูก จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม จัดทำ "ห้องนมแม่" ที่ชั้น 3 โรงแรมโฆษะ เพื่อ "ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ" เพื่อให้พนักงาน ได้มีสถานที่เอื้ออำนวยในการเก็บน้ำนม ตามเวลาที่กำหนดในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อนำน้ำนมไปเลี้ยงดูบุตรที่บ้านได้ในระหว่างที่มาทำงาน
          โดยกิจกรรมครั้งนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และมีพนักงานที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลขอนแก่นได้มาให้ความรู้และทักษะกับพนักงานด้านการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ วิธีการปฎิบัติและเก็บน้ำนมได้ถูกต้อง เพื่อจะนำไปใช้ในการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จ