ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิด วี มาร์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

          ม.ร.ว. วรรณภรณ์ ศุขเนตร, ประจิตรา เธียรประสิทธิ์, นลินี ปัจฉิมสวัสดิ์ และกลุ่มเพื่อนสนิท จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดแด่ วี มาร์ ณ ห้องอาหาร แฮมิลตันส์ สเต็กเฮ้าส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้
          ในภาพ: (แถวหน้าจากซ้าย) ชดช้อย พงศ์ไพโรจน์, ประจิตรา เธียรประสิทธิ์, ม.ร.ว. วรรณภรณ์ ศุขเนตร, วี มาร์, อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ, นลินี ปัจฉิมสวัสดิ์, รัตนาวดี เสนาดิสัย และ ภาวนา โชติกเสถียร (แถวหลังจากซ้าย) ชนิยา พงศ์ไพโรจน์ และ วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ