ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: 8 มีนาคม วันสตรีสากล (International Women’s Day) ที่ รพ.กรุงเทพพัทยา

          รพ.กรุงเทพพัทยา ได้จัดกิจกรรมมอบดอกกุหลาบ เนื่องในวันสตรีสากล(International Women's Day) ให้กับสุภาพสตรีที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล
          ซึ่งทั่วโลกได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรสากล (International Women's Day)เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของสตรีทผู้ใช้แรงงานที่เรียกร้องให้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมในสังคมในอดีต
          "Yes, Women can"