ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทำความรู้จัก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

          เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานจนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ กองทุนเงินทดแทนพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ด้วยการให้ลูกจ้าง ด้วยการให้ลูกจ้างเข้าฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งเปิดบริการทุกภูมิภาคแล้ว 5 แห่งในจังหวัดปทุมธานี , ระยอง , เชียงใหม่ , ขอนแก่นและสงขลา โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ด้วยการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและการฝึกให้ใช้แขนขาเทียม
          https://www.youtube.com/watch?v=S3mpnR9gZBo&list=PL1IaBwaDtoSHC4uv7aLnqvhXhGkyz8efH&index=4
          ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือทาง www.sso.go.th และสายด่วน 1506