ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จัดแถลงข่าว เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2561

          สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2561
          ภายใต้หัวข้อ "The Future World of Work – Digital Transformation"
          สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 

          สถานที่และรายละเอียด:
          วัน 9 มีนาคม 2561 (วันศุกร์)
          เวลา 14:00 - 16:00 น. (ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 13.30 น.)
          สถานที่ ห้อง502 ชั้น 5 อาคารศศปาฐศาลา ถนนพญาไท
          วิทยากร คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์
          รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์
          ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย
          คุณแพรวพัชร เปรมศิรินิรันดร์ ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2561

          วิทยากรรับเชิญพิเศษ:
          คุณLiher Urbizu Sierra กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด
          คุณAlexander Krasavin พาร์ทเนอร์แรดฟอร์ดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา