ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: นิเทศฯ รำไพพรรณี จับมือพาณิชย์จันทบุรี จัดอบรม “ทิศทางการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล”

          นางสุปรารณนา กมลเวชช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า การจัดโครงการ " การสร้างเครือข่าย MOC Biz Club" เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายได้พบปะ และเปลี่ยนความรู้ ช่วยกันแก้ปัญหาและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในยุคดิจิทัลโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะ มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในครั้งนี้
          ทางด้าน นางสาวนิพัทรา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่สำคัญมากในการพัฒนาเครือข่ายการค้าและผลิตสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่นพร้อมที่จะแข่งขันทั้งในและต่างประเทศต่อไป