ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ “Promoting I with I” Thailand 4.0

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรม Business Matching จับคู่ธุรกิจให้เหมาะสมแก่นักลงทุน และนำเสนอผลงานนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์แบบมืออาชีพ ขอเชิญนักลงทุนที่สนใจเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน Promoting Life Sciences Innovation with Investment "Promoting I with I" โครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ปีที่ 2 ประจำปี 2561 ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม
          - สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/vRzCUu
          - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02 644 5499 ต่อ 129 (ในเวลาราชการ)
          - E-mail : rungtiwa@tcels.or.th คุณรุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ