ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เครือศิริปันนาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “การพัฒนาดีไซน์และนำเศษผ้าเขียนเทียนม้ง มาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์”

          เครือศิริปันนาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม "การพัฒนาดีไซน์และนำเศษผ้าเขียนเทียนม้งมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์" จัดโดย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Oral Care แบรนด์ ETHNICA เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย นิตยสาร Her World Attitude Maxim In และ Image เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนำขนมจากกัสท์เค้กจำนวนกว่า 100 ชิ้น และน้ำดื่มกว่า 100 ขวด ไปมอบความอร่อยให้เด็กนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านชาวม้ง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแม่สาน้อย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
          เครือศิริปันนาให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป