ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: นักศึกษา กลุ่ม GEN A ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเฝ้ารับเสด็จถวายรายงานการดำเนินโครงการสู้วิกฤตขยะ น้ำเค็มดินเค็ม

          "คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ลงพื้นดำเนินโครงการสู้วิกฤตขยะ น้ำเค็มดินเค็ม สู่ภูมิทัศน์กินได้ตามวิถีความพอเพียงสนองพระราชดำริ ที่ดำเนินการขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านสีลำเทียน (บ้านน้ำแดง)"
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และทอดพระเนตรกิจกรรมของเยาวชน GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน ซึ่งมี นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น พื้นที่น้อย น้ำเค็มหนุนสูง โดยปรับปรุงพื้นที่สูง น้ำเค็มไม่ท่วมถึง และป่ารกร้างให้ปลูกผักสวนครัวได้ นำเศษอาหารมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และทำเป็นสารปรับปรุงดินคอมโพสท (Compost) หรือปุ๋ยดินการเกษตร พระองค์ทรงให้ความสนพระทัย เป็นอย่างยิ่ง และทรงมีรับสั่ง ให้ดำเนินโครงการขยายผลต่อยอดไปยังชุมชนแห่งอื่นต่อไปและทรงชื่นชมกับความสำเร็จของโครงการที่คว้ารางวัลโครงการศาสตร์พระราชา ปี 2560
          อาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาโครงการเปิดเผยว่า โครงการนี้มีหลักการดำเนินงาน 3 ป. เปลี่ยนวิกฤต ปลูกประโยชน์ ปลุกพลังชุมชน เน้นการจัดการ 3 เรื่อง คือ 1) การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ และเปลี่ยนพื้นที่รกร้างข้างทางที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงให้เป็นภูมิทัศน์กินได้ โดยปลูกใส่ล้อยางรถยนต์ 2)จัดการคัดแยกขยะขายได้จำนวน 2 จุด และสร้างเยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมชุมชนนำเงินขายขยะไปเป็นทุนพัฒนาหมู่บ้าน 3) การนำขยะจากชุมชนไปกำจัดด้วยการฝังกลบด้วยระบบ MBT จากความร่วมมือกับ บริษัทโชคชัย เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด แล้วแลกเปลี่ยนมาเป็นสารปรับปรุงดิน ใช้ในการเกษตรของโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร กุ้ง ปู ปลา นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ ตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในบ้านประชาชน จำนวน 2 หลังคาเรือน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น