ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว. ร่วมกับ ศวภ.3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม”

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ร่วมกับ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม (กบน.) ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคภาคใต้ (ศวภ.3) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
          ในการนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจาก 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา เข้าร่วมอบรมกว่า 100 ท่าน โดยมีหัวข้อการอบรม เช่น เทคนิคการผลิต/แปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียน มาตรฐานการผลิต Pre-GMP การตลาด และการสร้างเครือข่ายระบบการผลิตและการจำหน่าย และการฝึกปฏิบัติการนำสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง