ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU : “ราชภัฏรำไพพรรณี” จับมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ออกเดินทางสู่วิทยาลัยการอาชีพเฉิงตูเป็นแห่งแรกของกำหนดการ โดยมีตัวแทนแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเจรจาด้านต่างๆในการให้ความร่วมมือด้านหลักสูตร บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนการวิจัยและความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความยั่งยืนในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเฉิงตูและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
          จากนั้นในช่วงบ่ายออกเดินทางสู่มหาวิทยาลัยเฉิงตู เมืองเสฉวน เพื่อศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การให้โควต้าการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย การแพทย์และด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการผลิตบุคลากรระหว่างประเทศร่วมกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ทุน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเริญ คังคะศรี คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่าโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเฉิงตูเป็นโอกาสที่ดี ที่คณะนิเทศศาสตร์จะแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา คณาจารย์ ซึ่งกันและกันในรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกงาน และการวิจัย ซึ่งการพบกับผู้บริหารระดับคณะวารสารศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเฉิงตูในครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดี จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเฉิงตูสนใจคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรสชภัฏรำไพพรรณีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหลักสูตรนิเทศสาสตร์ สองภาษา แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและการสื่อสารการตลาดที่มีความพร้อม ในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากให้ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกและการทำการสื่อสารการตลาดผลไม้และตลาดอัญมณีในภาคตะวันออกเป็นอย่างมากโดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเริ่มนำร่องส่งคณาจารย์มาแลกเปลี่ยนการสอนในด้านนิเทศศาสตร์พร้อมกับคณะนิติศาสตร์ โดยจะเริ่มขั้นตอนทำเอกสารหนังสือมาในเร็วๆนี้ในขณะเดียวกันคณะนิเทศศาสตร์ก็ต้องมาวางแผนส่งคณาจารย์มาแลกเปลี่ยนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเฉิงตูเช่นเดียวกัน