ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ณ อาคารจอดรถ (S1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          นางสาวประภา ปูรณโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสำนักงานสาขาเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว
เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาเชียงใหม่เปิดบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุน เพื่อความมั่นคงทางการเงินของผู้สนใจลงทุน 
          เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ (S1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 053-218-480-82 โทรสาร 053-218-483